NVIDIA Quadro 3000M vs NVIDIA Quadro M2200 Mobile

Mục lục

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU GF104 GM206
Phiên bản GPU N12E-Q1-A1
Kiến trúc Fermi Maxwell 2.0
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 40 nm 28 nm
Bóng bán dẫn 1,950 million 2,940 million
Kích thước chết 332 mm² 228 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Feb 22nd, 2011 Jan 11th, 2017
Thế hệ Quadro Mobile (x000M) Quadro Mobile (Mx200)
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus MXM-B (3.0) MXM-A (3.0)
Đánh giá 26 in our database
Tiền nhiệm Quadro FX Mobile

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 450 MHz
Xung nhịp đổ bóng 900 MHz
xung nhịp bộ nhớ 625 MHz 2.5 Gbps effective 1377 MHz 5.5 Gbps effective
Xung nhịp cơ bản 695 MHz
Tăng xung nhịp 1036 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 2 GB 4 GB
Loại bộ nhớ GDDR5 GDDR5
Bộ nhớ Bus 256 bit 128 bit
Băng thông 80.00 GB/s 88.13 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 240 1024
Đơn vị xử lý bề mặt 40 64
ROPs 32 32
Số lượng SM 5
Bộ nhớ đệm L1 64 KB (per SM) 48 KB (per SMM)
Bộ nhớ đệm L2 512 KB 1024 KB
Số lượng SMM 8

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 4.500 GPixel/s 33.15 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 18.00 GTexel/s 66.30 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 432.0 GFLOPS 2.122 TFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 36.00 GFLOPS (1:12) 66.30 GFLOPS (1:32)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe MXM Module MXM Module
Công suất thiết kế 75 W 55 W
Đầu ra No outputs No outputs
Đầu nối nguồn None

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_0) 12 (12_1)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 1.1 3.0
Vulkan 1.1
CUDA 2.1 5.2
Mô hình đổ bóng 5.1 6.4

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.