NVIDIA GeForce 820M vs NVIDIA GeForce GTS 150M

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU GF117 G94
Phiên bản GPU N15V-GM-B-A2 N10E-GE1
Kiến trúc Fermi 2.0 Tesla
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 28 nm 65 nm
Bóng bán dẫn 585 million 505 million
Kích thước chết 116 mm² 240 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Nov 27th, 2013 Mar 3rd, 2009
Thế hệ GeForce 800M GeForce 100M
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
Tiền nhiệm GeForce 700M GeForce 9M
Kế vị GeForce 900M GeForce 200M
Đánh giá 2 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 625 MHz 400 MHz
Xung nhịp đổ bóng 1250 MHz 1000 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 800 MHz 1600 Mbps effective

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 1024 MB 1024 MB
Loại bộ nhớ DDR3 GDDR3
Bộ nhớ Bus 64 bit 256 bit
Băng thông 14.40 GB/s 51.20 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 96 64
Đơn vị xử lý bề mặt 16 32
ROPs 8 16
Số lượng SM 2 8
Bộ nhớ đệm L1 64 KB (per SM)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB 64 KB

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 2.500 GPixel/s 6.400 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 10.00 GTexel/s 12.80 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 240.0 GFLOPS 128.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 20.00 GFLOPS (1:12)

Thiết kế bảng mạch

Công suất thiết kế 15 W 45 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_0) 11.1 (10_0)
OpenGL 4.6 3.3
OpenCL 1.1 1.1
Vulkan
CUDA 2.1 1.1
Mô hình đổ bóng 5.1 4.0

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.