NVIDIA GeForce 710A vs NVIDIA GeForce GT 540M

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU GF117 GF108
Phiên bản GPU N14M-GE N12P-GS-A1
Kiến trúc Fermi 2.0 Fermi
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 28 nm 40 nm
Bóng bán dẫn 585 million 585 million
Kích thước chết 116 mm² 116 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Apr 1st, 2013 Jan 5th, 2011
Thế hệ GeForce 700A GeForce 500M
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16 MXM-A (3.0)
Tiền nhiệm GeForce 600A GeForce 400M
Kế vị GeForce 800A GeForce 600M

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 775 MHz 672 MHz
Xung nhịp đổ bóng 1550 MHz 1344 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 2 GB 1024 MB
Loại bộ nhớ DDR3 DDR3
Bộ nhớ Bus 64 bit 128 bit
Băng thông 14.40 GB/s 28.80 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 96 96
Đơn vị xử lý bề mặt 16 16
ROPs 8 4
Số lượng SM 2 2
Bộ nhớ đệm L1 64 KB (per SM) 64 KB (per SM)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB 256 KB

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 3.100 GPixel/s 2.688 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 12.40 GTexel/s 10.75 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 297.6 GFLOPS 258.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 24.80 GFLOPS (1:12) 21.50 GFLOPS (1:12)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe MXM Module MXM Module
Công suất thiết kế 33 W 35 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_0) 12 (11_0)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 1.1 1.1
Vulkan
CUDA 2.1 2.1
Mô hình đổ bóng 5.1 5.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.