NVIDIA GeForce 6100 + nForce 420 vs NVIDIA Jetson TX1 GPU

Mục lục

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU C61 GM20B
Phiên bản GPU NF-6100-420-N-A2 TM670D-A1
Kiến trúc Curie Maxwell 2.0
Kích thước tiến trình 90 nm 20 nm
Bóng bán dẫn unknown 2,000 million
Kích thước chết unknown 118 mm²
Nhà sản xuất TSMC

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Oct 11th, 2004 Jan 4th, 2015
Thế hệ GeForce 6 IGP Tegra
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCI IGP
Tiền nhiệm GeForce 4 MX IGP
Kế vị GeForce 7 IGP

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 425 MHz 1000 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Trình đổ bóng điểm ảnh 2
đổ bóng Vertex 1
Đơn vị xử lý bề mặt 1 16
ROPs 1 16
Các đơn vị bóng 256
Số lượng SMM 2
Bộ nhớ đệm L1 48 KB (per SMM)
Bộ nhớ đệm L2 256 KB

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 425.0 MPixel/s 16.00 GPixel/s
Tốc độ Vertex 106.3 MVertices/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 425.0 MTexel/s 16.00 GTexel/s
FP16 (half) hiệu năng 1,024 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) hiệu năng 512.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 16.00 GFLOPS (1:32)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế unknown 15 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 9.0c (9_3) 12 (12_1)
OpenGL 2.1 4.6
OpenCL 1.2
Vulkan 1.1
Mô hình đổ bóng 3.0 6.4
CUDA 5.3

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.