Intel HD Graphics 520 vs Intel HD Graphics 5500

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Skylake GT2 Broadwell GT2
Kiến trúc Generation 9.0 Generation 8.0
Nhà sản xuất Intel Intel
Kích thước tiến trình 14 nm+ 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 123 mm² unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Sep 1st, 2015 Sep 5th, 2014
Thế hệ HD Graphics-M (Skylake) HD Graphics-M (Broadwell)
Sản xuất Active End-of-life
Giao diện Bus Ring Bus Ring Bus
Đánh giá 1 in our database 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 300 MHz 300 MHz
Tăng xung nhịp 900 MHz 850 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 192 192
Đơn vị xử lý bề mặt 24 24
ROPs 3 3
Đơn vị xử lý 24 24

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 2.700 GPixel/s 2.550 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 21.60 GTexel/s 20.40 GTexel/s
FP16 (half) hiệu năng 691.2 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) hiệu năng 345.6 GFLOPS 326.4 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 86.40 GFLOPS (1:4) 81.60 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 15 W 15 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (12_1) 12 (11_1)
OpenGL 4.6 4.4
OpenCL 3.0 3.0
Vulkan 1.2 1.0
Mô hình đổ bóng 6.4 5.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.