Intel HD Graphics 4400 vs Intel UHD Graphics 630

Mục lục

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Haswell GT2 Coffee Lake GT2
Kiến trúc Generation 7.5 Generation 9.5
Nhà sản xuất Intel Intel
Kích thước tiến trình 22 nm 14 nm+++
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Sep 3rd, 2013 Apr 3rd, 2018
Thế hệ HD Graphics (Haswell) HD Graphics-M (Coffee Lake)
Sản xuất End-of-life Active
Giao diện Bus Ring Bus Ring Bus
Đánh giá 1 in our database 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 200 MHz 350 MHz
Tăng xung nhịp 1150 MHz 1000 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 160 192
Đơn vị xử lý bề mặt 20 24
ROPs 2 3
Đơn vị xử lý 20 24

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 2.300 GPixel/s 3.000 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 23.00 GTexel/s 24.00 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 368.0 GFLOPS 384.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 92.00 GFLOPS (1:4) 96.00 GFLOPS (1:4)
FP16 (half) hiệu năng 768.0 GFLOPS (2:1)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 20 W 15 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_1) 12 (12_1)
OpenGL 4.3 4.6
OpenCL 1.2 3.0
Vulkan 1.0 1.2
Mô hình đổ bóng 5.1 6.4

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.