AMD Radeon R5 M335 vs AMD Radeon R7 M360

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Exo Meso
Kiến trúc GCN 1.0 GCN 3.0
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 28 nm 28 nm
Bóng bán dẫn 690 million 1,550 million
Kích thước chết 56 mm² 125 mm²
Phiên bản GPU Meso XT (216-0867030)

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Oct 21st, 2015 May 5th, 2015
Thế hệ Crystal System (R5 M300) Crystal System (R7 M300)
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 3.0 x8 PCIe 3.0 x8
Tiền nhiệm Solar System Solar System
Kế vị Mobility Radeon Mobility Radeon

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 1070 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective
Xung nhịp cơ bản 1100 MHz
Tăng xung nhịp 1125 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 2 GB 2 GB
Loại bộ nhớ DDR3 DDR3
Bộ nhớ Bus 64 bit 64 bit
Băng thông 14.40 GB/s 14.40 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 320 384
Đơn vị xử lý bề mặt 20 24
ROPs 8 8
Đơn vị tính toán 5 6
Bộ nhớ đệm L1 16 KB (per CU) 16 KB (per CU)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB 128 KB

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 8.560 GPixel/s 9.000 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 21.40 GTexel/s 27.00 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 684.8 GFLOPS 864.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 42.80 GFLOPS (1:16) 54.00 GFLOPS (1:16)
FP16 (half) hiệu năng 864.0 GFLOPS (1:1)

Thiết kế bảng mạch

Công suất thiết kế unknown unknown
Đầu ra No outputs No outputs
Đầu nối nguồn None

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_1) 12 (12_0)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 1.2 2.0
Vulkan 1.2 1.2
Mô hình đổ bóng 5.0 6.0

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.