AMD Radeon R5 M230 vs NVIDIA GeForce 710A

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Jet GF117
Phiên bản GPU Jet PRO (216-0568010) N14M-GE
Kiến trúc GCN 1.0 Fermi 2.0
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 28 nm 28 nm
Bóng bán dẫn 690 million 585 million
Kích thước chết 56 mm² 116 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Jan 7th, 2014 Apr 1st, 2013
Thế hệ Crystal System (R5 M200) GeForce 700A
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 3.0 x8 PCIe 2.0 x16
Tiền nhiệm Solar System GeForce 600A
Kế vị Mobility Radeon GeForce 800A

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 780 MHz
Tăng xung nhịp 855 MHz
xung nhịp bộ nhớ 1000 MHz 2 Gbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective
Xung nhịp GPU 775 MHz
Xung nhịp đổ bóng 1550 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 4 GB 2 GB
Loại bộ nhớ DDR3 DDR3
Bộ nhớ Bus 64 bit 64 bit
Băng thông 16.00 GB/s 14.40 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 320 96
Đơn vị xử lý bề mặt 20 16
ROPs 8 8
Đơn vị tính toán 5
Bộ nhớ đệm L1 16 KB (per CU) 64 KB (per SM)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB 128 KB
Số lượng SM 2

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 6.840 GPixel/s 3.100 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 17.10 GTexel/s 12.40 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 547.2 GFLOPS 297.6 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 34.20 GFLOPS (1:16) 24.80 GFLOPS (1:12)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP MXM Module
Công suất thiết kế unknown 33 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_1) 12 (11_0)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 1.2 1.1
Vulkan 1.2
Mô hình đổ bóng 5.1 5.1
CUDA 2.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.