AMD Radeon HD 7670M vs NVIDIA GeForce 9800 GT

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Thames G92
Phiên bản GPU Thames XT (216-0833000) G92-270-A2
Kiến trúc TeraScale 2 Tesla
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 40 nm 65 nm
Bóng bán dẫn 716 million 754 million
Kích thước chết 104 mm² 324 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Feb 17th, 2012
Thế hệ London (HD 7600M)
Sản xuất End-of-life
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16
Tiền nhiệm Vancouver
Kế vị Solar System

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 600 MHz 600 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective
Xung nhịp đổ bóng 1500 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 1024 MB 512 MB
Loại bộ nhớ DDR3 GDDR3
Bộ nhớ Bus 128 bit 256 bit
Băng thông 28.80 GB/s 57.60 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 480 112
Đơn vị xử lý bề mặt 24 56
ROPs 16 16
Đơn vị tính toán 6
Bộ nhớ đệm L1 8 KB (per CU)
Bộ nhớ đệm L2 256 KB 64 KB
Số lượng SM 14

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 9.600 GPixel/s 9.600 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 14.40 GTexel/s 33.60 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 576.0 GFLOPS 336.0 GFLOPS

Thiết kế bảng mạch

Công suất thiết kế 20 W 125 W
Đầu ra No outputs 2x DVI1x S-Video
Chiều rộng khe Single-slot
Chiều dài 229 mm 9 inches
Chiều rộng 111 mm 4.4 inches
Bộ nguồn khuyến nghị 300 W
Đầu nối nguồn 1x 6-pin
Số bảng mạch P360, P393

Tính năng đồ hoạ

DirectX 11.2 (11_0) 11.1 (10_0)
OpenGL 4.4 3.3
OpenCL 1.2 1.1
Vulkan
Mô hình đổ bóng 5.0 4.0
CUDA 1.1

Các tính năng khác

Card đồ hoạ

Ngày phát hành Jul 21st, 2008
Thế hệ GeForce 9
Sản xuất End-of-life
Giá ra mắt 160 USD
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16
Đánh giá 46 in our database
Tiền nhiệm GeForce 8
Kế vị GeForce 200

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.