AMD Radeon HD 7670M vs NVIDIA GeForce 710A

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Thames GF117
Phiên bản GPU Thames XT (216-0833000) N14M-GE
Kiến trúc TeraScale 2 Fermi 2.0
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 40 nm 28 nm
Bóng bán dẫn 716 million 585 million
Kích thước chết 104 mm² 116 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Feb 17th, 2012 Apr 1st, 2013
Thế hệ London (HD 7600M) GeForce 700A
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16 PCIe 2.0 x16
Tiền nhiệm Vancouver GeForce 600A
Kế vị Solar System GeForce 800A

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 600 MHz 775 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 900 MHz 1800 Mbps effective
Xung nhịp đổ bóng 1550 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 1024 MB 2 GB
Loại bộ nhớ DDR3 DDR3
Bộ nhớ Bus 128 bit 64 bit
Băng thông 28.80 GB/s 14.40 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 480 96
Đơn vị xử lý bề mặt 24 16
ROPs 16 8
Đơn vị tính toán 6
Bộ nhớ đệm L1 8 KB (per CU) 64 KB (per SM)
Bộ nhớ đệm L2 256 KB 128 KB
Số lượng SM 2

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 9.600 GPixel/s 3.100 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 14.40 GTexel/s 12.40 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 576.0 GFLOPS 297.6 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 24.80 GFLOPS (1:12)

Thiết kế bảng mạch

Công suất thiết kế 20 W 33 W
Đầu ra No outputs No outputs
Chiều rộng khe MXM Module

Tính năng đồ hoạ

DirectX 11.2 (11_0) 12 (11_0)
OpenGL 4.4 4.6
OpenCL 1.2 1.1
Vulkan
Mô hình đổ bóng 5.0 5.1
CUDA 2.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.