AMD Radeon HD 6320 IGP vs NVIDIA GeForce 320M Mac Edition

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Loveland C89
Kiến trúc TeraScale 2 Tesla 2.0
Nhà sản xuất TSMC
Kích thước tiến trình 40 nm 40 nm
Bóng bán dẫn 450 million 486 million
Kích thước chết 75 mm² 100 mm²
Phiên bản GPU MCP89

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Aug 15th, 2011 Apr 1st, 2010
Thế hệ Wrestler (HD 6000 Mobile) GeForce 300M
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus IGP PCIe 2.0 x16
Tiền nhiệm Radeon IGP GeForce 200M
Kế vị Trinity GeForce 400M
Đánh giá 2 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 508 MHz 450 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared
Xung nhịp đổ bóng 950 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 80 48
Đơn vị xử lý bề mặt 8 16
ROPs 4 8
Đơn vị tính toán 2
Số lượng SM 4

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 2.032 GPixel/s 3.600 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 4.064 GTexel/s 7.200 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 81.28 GFLOPS 91.20 GFLOPS

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 18 W 23 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 11.2 (11_0) 11.1 (10_1)
OpenGL 4.4 3.3
OpenCL 1.2
Vulkan
Mô hình đổ bóng 5.0 4.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.