Intel Xeon E5-2430 v2 vs Intel Xeon E5-2430L

Vật lý

Socket Intel Socket 1356 Intel Socket 1356
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,270 million
Kích thước chết 160 mm² 294 mm²
Gói

Hiệu năng

Tần số 2.5 GHz 2000 MHz
Ép xung up to 2.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 25.0x 20.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 80 W 60 W
Vôn 1.35 V

Kiến trúc

Phân khúc Server/Workstation Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Sep 1st, 2013 May 14th, 2012
Tên mã Ivy Bridge-EN Sandy Bridge-EN
Thế hệ Xeon E5 Xeon E5
Phần SR1AH SR0LL
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3
Bộ nhớ ECC Yes Yes

Lõi

Số lõi 6 6
Số luồng 12 12
SMP # CPUs 2 2
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 15MB (shared) 15MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
ECC Yes
EIST Yes Yes
EPT Yes
F16C Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.