Intel Core i9-7980XE vs Intel Xeon Platinum 8260

Vật lý

Socket Intel Socket 2066 Intel Socket 3647
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown 8,000 million
Kích thước chết unknown unknown
Gói FC-LGA2066 FC-LGA3647

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.4 GHz
Ép xung up to 4.4 GHz up to 3.9 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 26.0x 24.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Công suất thiết kế 165 W 165 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Server/Workstation
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Sep 1st, 2017 Dec 11th, 2018
Tên mã Skylake-X Cascade Lake-SP
Thế hệ Core i9 Extreme Xeon Platinum
Phần unknown SRF9HCD8069504201101
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Quad-channel DDR4
Bộ nhớ ECC No Yes
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 18 24
Số luồng 36 48
SMP # CPUs 1 8
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 1MB (per core) 1MB (per core)
Bộ nhớ đệm L3 24.75MB (shared) 35.75MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking.

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX-512 Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes
Boost 3.0 Yes
CLMUL Yes
ECC Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
vPro Yes
x8 SDDC Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.