Intel Core i9-11900KB vs Intel Core i9-11950H

Vật lý

Socket Intel BGA 1499 Intel BGA 1499
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 10 nm 10 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown unknown
Gói FC-BGA1499 FC-BGA1499
tCaseMax 72°C 72°C
tJMax 100°C 100°C

Hiệu năng

Tần số 3.3 GHz 2.6 GHz
Ép xung up to 5.3 GHz up to 5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 33.0x 26.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Công suất thiết kế 65 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành 2021 May 11th, 2021
Tên mã Tiger Lake-H Tiger Lake-H
Thế hệ Core i9 Core i9
Phần unknown unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-3200 MHz DDR4-3200 MHz
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 4, 20 Lanes(CPU only) Gen 4, 20 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 8 8
Số luồng 16 16
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp UHD Graphics 750 UHD Graphics 750

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 96K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 1.25MB (per core) 1.25MB (per core)
Bộ nhớ đệm L3 24MB (shared) 24MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX-512 Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 3.0 Yes Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SIPP Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
vPro Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.