Intel Core i7-8559U vs Intel Xeon Gold 6154

Vật lý

Socket Intel BGA 1356 Intel Socket 3647
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown 8,000 million
Kích thước chết 123 mm² unknown
Gói FC-BGA1356 FC-LGA3647
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 3 GHz
Ép xung up to 4.5 GHz up to 3.7 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 27.0x 30.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 28 W 200 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Server/Workstation
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Apr 5th, 2018 Jul 11th, 2017
Tên mã Kaby Lake-R Skylake-SP
Thế hệ Core i7 Xeon Gold
Phần unknown SR3J5CD8067303592700
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 DDR4
Bộ nhớ ECC No Yes

Lõi

Số lõi 4 18
Số luồng 8 36
SMP # CPUs 1 4
Đồ hoạ tích hợp Iris Pro Plus

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 1MB (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 24.75MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
ECC Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
vPro Yes
x8 SDDC Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.