Intel Core i7-8559U vs Intel Core i7-8809G

Vật lý

Socket Intel BGA 1356 Intel BGA 2270
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 123 mm² unknown
Gói FC-BGA1356 FC-BGA2270
tCaseMax 72°C 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 3.1 GHz
Ép xung up to 4.5 GHz up to 4.2 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 27.0x 31.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 28 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Apr 5th, 2018 Feb 1st, 2018
Tên mã Kaby Lake-R Kaby Lake G
Thế hệ Core i7 Core i7
Phần unknown unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 DDR4
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 8 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Iris Pro Plus Radeon RX Vega M GH

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
MPX Yes
SGX Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.