Intel Core i7-7700K vs Intel Core i9-12900K

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 1151 Intel Socket 1700
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 10 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown 215 mm²
Gói FC-LGA1151 FC-LGA16A
tCaseMax 72°C 72°C
tJMax 100°C

Hiệu năng

Tần số 4.2 GHz 3.2 GHz
Ép xung up to 4.5 GHz up to 5.2 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 42.0x 32.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes Yes
Công suất thiết kế 91 W 125 W
cpu.details.e-core-frequency 2.4 GHz
cpu.details.e-core-turbo-clock up to 3.9 GHz

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Jan 3rd, 2017 Nov 4th, 2021
Tên mã Kaby Lake Alder Lake-S
Thế hệ Core i7 Core i9
Phần SR33A SRL4H
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-2400 MHz Dual-channel DDR4, DDR5 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3, 16 Lanes(CPU only) Gen 5, 20 Lanes(CPU only)
Bộ vi mạch Z690
cpu.details.ddr4-speed 3200 MT/s
cpu.details.ddr5-speed 4800 MT/s
Bộ vi mạch Z690, H670, B660, H610

Lõi

Số lõi 4 16
Số luồng 8 24
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp HD 630 UHD Graphics 770
cpu.details.hybrid-cores P-Cores: 8 E-Cores: 8

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 80K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 1.25MB (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 30MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. Processor max turbo power: 241W UHD Graphics dynamic frequency: 1550MHz

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
RdRand Yes
SHA Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT 2.0 Yes
TBT 3.0 Yes
TSX Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.