Intel Core i7-4800MQ vs Intel Xeon E5-2430L

Vật lý

Socket Intel Socket G3 Intel Socket 1356
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,270 million
Kích thước chết 177 mm² 294 mm²
Gói FC-PGA946
tCaseMax 100°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 2000 MHz
Ép xung up to 3.7 GHz up to 2.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 27.0x 20.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 47 W 60 W
Vôn 1.35 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Apr 29th, 2013 May 14th, 2012
Tên mã Haswell Sandy Bridge-EN
Thế hệ Core i7 Xeon E5
Phần SR15L SR0LL
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3
Bộ nhớ ECC No Yes

Lõi

Số lõi 4 6
Số luồng 8 12
SMP # CPUs 1 2
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared) 15MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.