Intel Core i7-4600M vs Intel Core i7-875K

Vật lý

Socket Intel Socket G3 Intel Socket 1156
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 1,300 million 774 million
Kích thước chết 118 mm² 296 mm²
Gói FC-PGA946 FC-LGA8
tCaseMax 100°C

Hiệu năng

Tần số 2.9 GHz 2.933 GHz
Ép xung up to 3.6 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 29.0x 22.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 37 W 95 W
Vôn 1.4 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất Active End-of-life
Ngày phát hành Sep 1st, 2013 May 30th, 2010
Tên mã Haswell Lynnfield
Thế hệ Core i7 Core i7
Phần SR1H7 SLBS2
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
XD-Bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.