Intel Core i7-3612QM vs Intel Core i7-4770TE

Vật lý

Socket Intel BGA 1224 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,400 million
Kích thước chết 160 mm² 177 mm²
Gói FC-BGA12F
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.1 GHz 2.3 GHz
Ép xung up to 3.1 GHz up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 21.0x 23.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 45 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Apr 29th, 2012 Jun 2nd, 2013
Tên mã Ivy Bridge Haswell
Thế hệ Core i7 Core i7
Phần SR0MR SR183
Bộ nhớ hỗ trợ unknown Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 8 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000 Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared) 8MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1100MHz

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
vPro Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.