Intel Core i5-8250U vs Intel Core i7-4770T

Vật lý

Socket Intel BGA 1356 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 14 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,400 million
Kích thước chết 123 mm² 177 mm²
Gói FC-BGA1356
tCaseMax 72°C 71°C

Hiệu năng

Tần số 1600 MHz 2.5 GHz
Ép xung up to 3.4 GHz up to 3.7 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 16.0x 25.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 15 W 45 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất Active unknown
Ngày phát hành Aug 21st, 2017 Jun 2nd, 2013
Tên mã Kaby Lake-R Haswell
Thế hệ Core i5 Core i7
Phần SR3LA SR14N
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 8 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp UHD 620 Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2.0 Yes Yes
CLMUL Yes Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TSX Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes
vPro Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.