Intel Core i5-460M vs Intel Pentium G6960

Vật lý

Socket Intel Socket G1 Intel Socket 1156
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 32 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 382 million 382 million
Kích thước chết 81 mm² 81 mm²
Gói rPGA FC-LGA10

Hiệu năng

Tần số 2.534 GHz 2.933 GHz
Ép xung up to 2.8 GHz
Xung nhịp cơ bản 133 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 19.0x 22.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 73 W
Vôn 1.4 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Sep 26th, 2010 Jan 9th, 2011
Tên mã Arrandale Clarkdale
Thế hệ Core i5 Pentium
Phần unknown SLBT6
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú 177M GPU Transistors

Tính năng

AES-NI Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.