Intel Core i5-4330M vs Intel Xeon W5590

Vật lý

Socket Intel Socket G3 Intel Socket 1366
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 731 million
Kích thước chết 118 mm² 263 mm²
Gói FC-PGA946 FC-LGA8

Hiệu năng

Tần số 2.8 GHz 3.333 GHz
Ép xung up to 3.8 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 28.0x 25.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 37 W 130 W
Vôn 1.35 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown End-of-life
Ngày phát hành Sep 1st, 2013 Aug 9th, 2009
Tên mã Haswell Gainestown
Thế hệ Core i5 Xeon
Phần unknown SLBGE
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 DDR3 Triple-channel
Bộ nhớ ECC No Yes
PCI Express Gen 2

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 2
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 5000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 8MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
XD-Bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.