Intel Core i5-3550 vs Intel Xeon E5-1410

Vật lý

Socket Intel Socket 1155 Intel Socket 1356
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 1,400 million 1,270 million
Kích thước chết 160 mm² 294 mm²
Gói FC-LGA12C
tCaseMax 67°C

Hiệu năng

Tần số 3.3 GHz 2.8 GHz
Ép xung up to 3.7 GHz up to 3.2 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 33.0x 28.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 77 W 80 W
Vôn 1.35 V

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Apr 29th, 2012 May 14th, 2012
Tên mã Ivy Bridge Sandy Bridge-EN
Thế hệ Core i5 Xeon E5
Phần SR0P0 SR0RM
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No Yes
PCI Express Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2500

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared) 10MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 2500 frequency: 650-1150MHz

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.