Intel Core i5-3320M vs Intel Xeon E5-2407 v2

Vật lý

Socket Intel Socket G2 (988B) Intel Socket 1356
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 22 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,400 million
Kích thước chết 118 mm² 160 mm²
Gói FC-PGA12F

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.4 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 26.0x 24.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 80 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown unknown
Ngày phát hành Jun 1st, 2012 Sep 1st, 2013
Tên mã Ivy Bridge Ivy Bridge-EN
Thế hệ Core i5 Xeon E5
Phần SR0MX SR1AK
Bộ nhớ hỗ trợ unknown Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No Yes

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 2
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 10MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1200MHz

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes Yes
ECC Yes
EIST Yes Yes
EPT Yes
F16C Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.