Intel Core i5-3230M vs Intel Pentium Dual-Core T4300

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket G2 (988B) Intel Socket P
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 45 nm
Bóng bán dẫn unknown 410 million
Kích thước chết 118 mm² 107 mm²
Gói FC-BGA12F

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.1 GHz
Ép xung up to 3.2 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 800 MHz
Hệ số nhân 26.0x 10.5x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 35 W
Vôn 1.15 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất unknown End-of-life
Ngày phát hành Jan 1st, 2013 Apr 1st, 2009
Tên mã Ivy Bridge Penryn
Thế hệ Core i5 Pentium Dual-Core
Phần SR0WY SLGJM
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 1MB
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1100MHz

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.