Intel Core i3-1000G4 vs Intel Core i3-350M

Mục lục

Vật lý

Socket Intel BGA 1440 Intel Socket G1
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 10 nm 32 nm
Bóng bán dẫn unknown 382 million
Kích thước chết unknown 81 mm²
Gói FC-BGA1440 rPGA
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 1100 MHz 2.267 GHz
Ép xung up to 3.2 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 11.0x 17.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 12 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active End-of-life
Ngày phát hành Aug 1st, 2019 Jan 7th, 2010
Tên mã Ice Lake-Y Arrandale
Thế hệ Core i3 Core i3
Phần unknown unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 DDR3
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Iris Plus

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes Yes

Ghi chú

Ghi chú 177M GPU Transistors

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.