Intel Core Duo T2400 vs Intel Core Duo ULV L2400

Vật lý

Socket Intel Socket 479 Intel Socket 479
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 65 nm
Bóng bán dẫn 151 million 151 million
Kích thước chết 90 mm² 90 mm²
Gói FC-PGA FC-PGA

Hiệu năng

Tần số 1826 MHz 1066 MHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 166 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 11.0x 8.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.325 V
Công suất thiết kế 31 W 9 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 5th, 2006 Sep 3rd, 2006
Tên mã Yonah Yonah
Thế hệ Core Duo Core Duo
Phần SL8VQ unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1 DDR1
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K 64K
Bộ nhớ đệm L2 2MB 2MB

Tính năng

MMX Yes Yes
NX bit Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
VT-x Yes

Ghi chú

Ghi chú "ULV" Signifies Ultra Low Voltage.

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.