Intel Core 2 Quad Q9450 vs Intel Core i3-10100

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1200
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 14 nm
Bóng bán dẫn 820 million unknown
Kích thước chết 2x 107 mm² unknown
Gói FC-LGA6 FC-LGA1200
tCaseMax 71°C 72°C
tJMax 100°C

Hiệu năng

Tần số 2.666 GHz 3.6 GHz
Ép xung up to 4.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 8.0x 36.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 95 W 65 W
PL1 65 W
PL2 90 W
FP32 550.4 GFLOPS

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life Active
Ngày phát hành Mar 25th, 2008 Apr 30th, 2020
Tên mã Yorkfield Comet Lake
Thế hệ Core 2 Quad Core i3
Phần SLAWR SRH3N
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR4-2666 MHz Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp UHD Graphics 630

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 12MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 6MB (shared)

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
RdRand Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TBT 2.0 Yes
TSX Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.