Intel Core 2 Quad Q7600 vs Intel Core i7-4770TE

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1150
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 456 million 1,400 million
Kích thước chết 2x 82 mm² 177 mm²
Gói FC-LGA6
tCaseMax 71°C 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 2.3 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 200 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 13.5x 23.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 95 W 45 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life unknown
Ngày phát hành Aug 31st, 2009 Jun 2nd, 2013
Tên mã Yorkfield Haswell
Thế hệ Core 2 Quad Core i7
Phần SLGUU SR183
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3

Lõi

Số lõi 4 4
Số luồng 4 8
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4600

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 2MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 8MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú SSE4.1 disabled.

Tính năng

AES-NI Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
Boost 2.0 Yes
CLMUL Yes
EIST Yes Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
TSX Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes
vPro Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.