Intel Core 2 Quad Q7600 vs Intel Core i5-540M

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket G1
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 456 million 382 million
Kích thước chết 2x 82 mm² 81 mm²
Gói FC-LGA6 rPGA
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.7 GHz 2.533 GHz
Ép xung up to 3.073 GHz
Xung nhịp cơ bản 200 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 13.5x 19.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 95 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 31st, 2009 Jan 7th, 2010
Tên mã Yorkfield Arrandale
Thế hệ Core 2 Quad Core i5
Phần SLGUU unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 2MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú SSE4.1 disabled. 177M GPU Transistors

Tính năng

AES-NI Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.