Intel Core 2 Quad Q6600 (105W) vs Intel Core i3-2120

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 582 million 504 million
Kích thước chết 2x 143 mm² 131 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA10
tCaseMax 71°C

Hiệu năng

Tần số 2.4 GHz 3.3 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 9.0x 33.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.34 V
Công suất thiết kế 105 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 7th, 2007 Feb 20th, 2011
Tên mã Kentsfield Sandy Bridge
Thế hệ Core 2 Quad Core i3
Phần SL9UM SR05Y
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 8MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Tính năng

EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes
TXT Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD-Bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.