Intel Core 2 Extreme QX6850 vs Intel Core i3-370M

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket G1
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 65 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 582 million 382 million
Kích thước chết 2x 143 mm² 81 mm²
Gói FC-LGA6 rPGA
tCaseMax 64°C

Hiệu năng

Tần số 3 GHz 2.4 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 9.0x 18.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes No
Vôn 1.34 V
Công suất thiết kế 130 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jul 15th, 2007 Jun 20th, 2010
Tên mã Kentsfield Arrandale
Thế hệ Core 2 Extreme Core i3
Phần SLAFN unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 8MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked FSB multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Extreme Edition label. 177M GPU Transistors

Tính năng

AES-NI Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.