Intel Core 2 Duo E8600 vs Intel Core 2 Quad Q8200S

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 45 nm
Bóng bán dẫn 410 million 456 million
Kích thước chết 107 mm² 2x 82 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA6
tCaseMax 72°C 76°C

Hiệu năng

Tần số 3.333 GHz 2.333 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 333 MHz
Hệ số nhân 10.0x 7.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.2 V 0.9 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 8th, 2008 Jan 18th, 2009
Tên mã Wolfdale Yorkfield
Thế hệ Core 2 Duo Core 2 Quad
Phần SLB9L SLG9T
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 2 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (shared) 4MB (shared)

Tính năng

C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
VT Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.