Intel Core 2 Duo E8500 vs Intel Core i3-2100

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 410 million 504 million
Kích thước chết 107 mm² 131 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA10
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 3.166 GHz 3.1 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 9.5x 31.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.2 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 1st, 2008 Feb 20th, 2011
Tên mã Wolfdale Sandy Bridge
Thế hệ Core 2 Duo Core i3
Phần SLAPKSLB9K SR05C
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 2000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Spec Code of E0 Stepping: SLB9K

Tính năng

C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.2 Yes
TXT Yes Yes
VT Yes
VT-x Yes
XD-Bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.