Intel Core 2 Duo E7600 vs Intel Core i3-370M

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket G1
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 228 million 382 million
Kích thước chết 82 mm² 81 mm²
Gói FC-LGA6 rPGA
tCaseMax 74°C

Hiệu năng

Tần số 3.067 GHz 2.4 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 11.5x 18.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V
Công suất thiết kế 65 W 35 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành May 10th, 2009 Jun 20th, 2010
Tên mã Wolfdale Arrandale
Thế hệ Core 2 Duo Core i3
Phần SLGTD unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 3MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Tính năng

AES-NI Yes
C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSSE3 Yes
Smart Cache Yes
TXT Yes
Turbo Boost Yes
VT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

Ghi chú

Ghi chú 177M GPU Transistors

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.