Intel Core 2 Duo E7600 vs Intel Core 2 Extreme X6800

Mục lục

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 775
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 65 nm
Bóng bán dẫn 228 million 291 million
Kích thước chết 82 mm² 143 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA6
tCaseMax 74°C 60°C

Hiệu năng

Tần số 3.067 GHz 2.933 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 266 MHz 266 MHz
Hệ số nhân 11.5x 11.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.11 V 1.34 V
Công suất thiết kế 65 W 75 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành May 10th, 2009 Jul 27th, 2006
Tên mã Wolfdale Conroe XE
Thế hệ Core 2 Duo Core 2 Extreme
Phần SLGTD SL9S5
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 2

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 3MB (shared) 4MB (shared)

Tính năng

C1E Yes
C2E Yes
EIST Yes Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
VT Yes Yes
iAMT2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.