AMD Ryzen 7 5800HS vs Intel Core i7-11700K

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket FP6 Intel Socket 1200
Nhà sản xuất TSMC Intel
kích thước tiến trình 7 nm 14 nm
Bóng bán dẫn 10,700 million unknown
Kích thước chết 180 mm² unknown
Gói FP6 FC-LGA1200
tJMax 105°C 100°C
tCaseMax 72°C

Hiệu năng

Tần số 2.8 GHz 3.6 GHz
Ép xung up to 4.4 GHz up to 5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 28.0x 36.0x
Mở khoá hệ số nhân No Yes
Công suất thiết kế 35 W 125 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Desktop
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Jan 12th, 2021 Mar 16th, 2021
Tên mã Cezanne Rocket Lake
Thế hệ Ryzen 7 Core i7
Phần 100-000000295 unknown
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-4266 MHz Dual-channel DDR4-3200 MHz Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 3 Gen 4, 20 Lanes(CPU only)
Bộ vi mạch H510, B560, Z590

Lõi

Số lõi 8 8
Số luồng 16 16
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon Vega 8 UHD Graphics 750

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 512K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 16MB (shared) 16MB (shared)

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES Yes
AES-NI Yes
AMD-V Yes
AMD64 Yes
AVX Yes Yes
AVX-512 Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
CLMUL Yes
EIST Yes
EVP Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
Intel 64 Yes
MMX Yes Yes
Precision Boost 2 Yes
RdRand Yes
SHA Yes Yes
SMAP Yes
SMEP Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes Yes
TBT 2.0 Yes
TBT 3.0 Yes
TSX Yes
TXT Yes
VT-d Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.