AMD Ryzen 3 PRO 2300U vs Intel Core i7-5557U

Vật lý

Socket AMD Socket FP5 Intel BGA 1168
Nhà sản xuất GlobalFoundries Intel
kích thước tiến trình 14 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết 246 mm² unknown
Gói FC-BGA1168
tCaseMax 105°C

Hiệu năng

Tần số 2000 MHz 3.1 GHz
Ép xung up to 3.4 GHz up to 3.4 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 20.0x 31.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 15 W 28 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Jan 8th, 2019 Mar 1st, 2015
Tên mã Raven Ridge Broadwell-U
Thế hệ Ryzen 3 Core i7
Phần unknown SR26E
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Dual-channel DDR3
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon Vega 6 Intel Iris 6100

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 128K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 4MB (shared) 4MB (shared)

Tính năng

64-bit Yes
ADX Yes
AES Yes
AMD-V Yes
AMD64 Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
EIST Yes
EVP Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
HTT Yes
MMX Yes Yes
PREFETCHW Yes
Precision Boost Yes
RDSEED Yes
SHA Yes
SMAP Yes
SMEP Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes Yes
Smart Cache Yes
VT-x Yes
XD bit Yes

Ghi chú

Ghi chú Intel HD frequency: 300-1100MHz

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.