AMD EPYC 7702 vs AMD Ryzen 7 3800X

Mục lục

Vật lý

Socket AMD Socket SP3 AMD Socket AM4
Nhà sản xuất TSMC TSMC
kích thước tiến trình 7 nm 7 nm
Bóng bán dẫn 3,800 million 3,800 million
Kích thước chết 74 mm² 74 mm²
Gói FCLGA-4094 µOPGA-1331
tCaseMax 95°C

Hiệu năng

Tần số 2000 MHz 3.9 GHz
Ép xung up to 3.35 GHz up to 4.5 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 20.0x 39.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes Yes
Công suất thiết kế 200 W 105 W
FP32 1,728.0 GFLOPS

Kiến trúc

Phân khúc Server/Workstation Desktop
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Aug 7th, 2019 Jul 7th, 2019
Tên mã Rome Matisse
Thế hệ EPYC Ryzen 7
Phần 100-000000038 100-000000025
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-3200 MHz Eight-channel DDR4-3200 MHz Dual-channel
Bộ nhớ ECC Yes No
PCI Express Gen 4 Gen 4

Lõi

Số lõi 64 8
Số luồng 128 16
SMP # CPUs 2 1
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 512K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 256MB (shared) 32MB

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking.

Tính năng

ABM Yes
ADX Yes
AES Yes Yes
AMD-V Yes Yes
AMD-Vi Yes
AMD64 Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2 Yes
CLMUL Yes
EMMX Yes
EVP Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
FPU Yes
MMX Yes Yes
NX bit Yes
Precision Boost 2 Yes
Protected Yes
RdRand Yes
Real Yes
SEV Yes
SHA Yes Yes
SMAP Yes
SME Yes
SMEP Yes
SMM Yes
SMT Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
SenseMi Yes
TSME Yes
XFR 2 Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.