AMD EPYC 7272 vs AMD EPYC 7551

Vật lý

Socket AMD Socket SP3 AMD Socket SP3
Nhà sản xuất TSMC GlobalFoundries
kích thước tiến trình 7 nm 14 nm
Bóng bán dẫn 3,800 million 4,800 million
Kích thước chết 74 mm² 213 mm²
Gói FCLGA-4094 FCLGA-4094
tCaseMax 81°C

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2000 MHz
Ép xung up to 3.2 GHz up to 3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 26.0x 20.0x
Mở khoá hệ số nhân Yes Yes
Công suất thiết kế 120 W 180 W

Kiến trúc

Phân khúc Server/Workstation Server/Workstation
Tình trạng sản xuất Active Active
Ngày phát hành Aug 7th, 2019 Jun 29th, 2017
Tên mã Rome Naples
Thế hệ EPYC EPYC
Phần 100-000000079 PS7551BDVIHAF
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4-3200 MHz Eight-channel DDR4-2666 MHz Eight-channel
Bộ nhớ ECC Yes Yes
PCI Express Gen 4 Gen 3

Lõi

Số lõi 12 32
Số luồng 24 64
SMP # CPUs 2 2
Đồ hoạ tích hợp

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 96K (per core) 96K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 512K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 64MB (shared) 64MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking.

Tính năng

ABM Yes Yes
ADX Yes Yes
AES Yes Yes
AMD-V Yes Yes
AMD-Vi Yes Yes
AVX Yes Yes
AVX2 Yes Yes
BMI1 Yes Yes
BMI2 Yes Yes
Boost 2 Yes
CLMUL Yes Yes
EMMX Yes Yes
F16C Yes Yes
FMA3 Yes Yes
FPU Yes Yes
MMX Yes Yes
NX bit Yes Yes
Protected Yes Yes
RdRand Yes Yes
Real Yes Yes
SEV Yes Yes
SHA Yes Yes
SME Yes Yes
SMM Yes Yes
SMT Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSE4A Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
SenseMi Yes Yes
TSME Yes Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.