AMD E-300 vs Intel Core Duo LV L2400

Vật lý

Socket AMD Socket FT1 Intel Socket 479
kích thước tiến trình 40 nm 65 nm
Bóng bán dẫn unknown 151 million
Kích thước chết 75 mm² 90 mm²
Gói FC-PGA
Nhà sản xuất Intel

Hiệu năng

Tần số 1300 MHz 1666 MHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 166 MHz
Hệ số nhân 13.0x 10.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.35 V 1.212 V
Công suất thiết kế 18 W 15 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Aug 22nd, 2011 Jan 5th, 2006
Tên mã Zacate Yonah
Thế hệ E Core Duo
Phần EME300GBB22GV SL8VWSL9JT
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Single-channel DDR1
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 2 2
Số luồng 2 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon HD 6310

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K
Bộ nhớ đệm L2 512K (per core) 2MB

Tính năng

AMD-V Yes
AMD64 Yes
MMX Yes Yes
NX bit Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4A Yes
SSSE3 Yes
VT-x Yes

Ghi chú

Ghi chú "LV" Signifies Low Voltage.

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.