AMD A8-5557M vs AMD A9-9420 SoC

Vật lý

Socket AMD Socket FP2 AMD Socket FT4
kích thước tiến trình 32 nm 28 nm
Bóng bán dẫn 1,178 million 1,200 million
Kích thước chết 246 mm² 124 mm²
Gói BGA2 BGA
tCaseMax 71°C 74°C

Hiệu năng

Tần số 2.1 GHz 3 GHz
Ép xung up to 3.1 GHz up to 3.6 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 21.0x 30.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 1.475 V
Công suất thiết kế 35 W 15 W

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Mobile
Tình trạng sản xuất unknown Active
Ngày phát hành Jun 1st, 2013 May 31st, 2016
Tên mã Richland Stoney Ridge
Thế hệ A8 A9
Phần AM5557DFE44HL AM9420AYN23AC
Bộ nhớ hỗ trợ DDR3 Dual-channel DDR4
Bộ nhớ ECC No No

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 2
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Radeon HD 8550G Radeon R5

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 128K (per core) 128K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 1MB (per core) 1MB (per core)

Tính năng

3DNow! Yes Yes
AES Yes
AMD-V Yes Yes
AMD64 Yes Yes
AVX Yes
AVX2 Yes
BMI1 Yes
BMI2 Yes
CnQ Yes
EVP Yes
F16C Yes
FMA3 Yes
FMA4 Yes
MMX Yes Yes
NX bit Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4 Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
SSE4A Yes Yes
TBM Yes
Turbo Core Yes
XOP Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.