Giá The Town of Light Xbox

Cập nhật mới nhất.: 17 tháng 7 2024, 21:58
mức giá The Town of Light

Khoảng giá
₫111.457₫550.707
Cập nhật mới nhất.
17 tháng 7 2024, 21:58
Ưu đãi
5
Cửa hàng
2

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
The Town of Light XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Argentina
₫114.904 ~₫111.457 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
The Town of Light XBOX LIVE Key UNITED STATES
Nền tảng: Xbox live
Vùng: United States
₫125.148 ~₫121.394 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
The Town of Light XBOX LIVE Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
₫176.370 ~₫171.079 -3%: Sysrqmts
G2A Trustpilot 280.36k
The Town of Light Xbox Live Xbox One Key UNITED STATES
Nền tảng: Xbox live
Vùng: United States
~₫470.413
G2A Trustpilot 280.36k
The Town of Light Xbox Live Xbox One Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
~₫550.707

Chi tiết về trò chơi

12 March 1938, Renée, 16, was ripped out of her world, her only fault was that of not knowing her place in the world.

Ngày phát hành
26 February, 2021
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
phiêu lưu, Độc lập
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh*, Tiếng Pháp, Tiếng Ý*, Tiếng Đức*, Hy Lạp, Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil, Tiếng Ukraina, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Nhật*
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
LKA
Nhà phát hành
LKA, Wired Productions
Trang web chính thức
thetownoflight.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.