Giá The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Nintendo Switch

Cập nhật mới nhất.: 13 tháng 6 2022, 02:54
mức giá The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Khoảng giá
₫926.951₫1.297.459
Cập nhật mới nhất.
13 tháng 6 2022, 02:54
Ưu đãi
2
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
G2A Trustpilot 280.36k
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Nintendo Switch) - Nintendo Key - UNITED STATES
Nền tảng: Nintendo
Vùng: United States
~₫926.951
G2A Trustpilot 280.36k
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Nintendo Switch) - Nintendo Key - EUROPE
Nền tảng: Nintendo
Vùng: Europe
~₫1.297.459

Chi tiết về trò chơi

The long awaited finale to the epic engulfing a continent comes to a head in the final chapter of the Trails of Cold Steel saga!

Ngày phát hành
9 April, 2021
Loại
Chơi đơn
thể loại
RPG
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh*, Tiếng Nhật*
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Nihon Falcom, Engine Software BV, PH3 GmbH
Nhà phát hành
NIS America, Inc.
Trang web chính thức
thelegendofheroes.com
Trang web hỗ trợ
nisamerica.com
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.