Giá The Keep Nintendo Switch

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 09:38
mức giá The Keep

Khoảng giá
₫298.607
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 09:38
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
CDKeys.com Trustpilot 82.84k
The Keep Switch (EU & UK)
Nền tảng: Nintendo
Vùng: Other
~₫298.607
Cửa hàng chính thức

Chi tiết về trò chơi

Explore the subterranean depths in this first-person dungeon crawler with real-time combat, a unique rune magic system, exploration, and puzzle solving. This game will awaken memories of what made old-school dungeons so much fun to play while you fight, hunt for hidden treasures, and avoid deadly traps.

Ngày phát hành
16 March, 2020
Điểm OpenCritic
65.00/100
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
Độc lập, RPG
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh*, Tiếng Séc, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil, Hungary
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
CINEMAX, s.r.o.
Nhà phát hành
CINEMAX, s.r.o.
Trang web hỗ trợ
feedback.cinemax.cz
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.