Giá Teratopia Xbox

Cập nhật mới nhất.: 17 tháng 7 2024, 20:57
mức giá Teratopia

Khoảng giá
₫94.268
Cập nhật mới nhất.
17 tháng 7 2024, 20:57
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
Teratopia XBOX LIVE Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
₫97.184 ~₫94.268 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

Rid the land of evil invaders and rescue your friends in this colorful 3D action brawler!

Ngày phát hành
19 January, 2021
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
Hành động, phiêu lưu, Độc lập
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil, tiếng Tây Ban Nha - Mỹ Lating, Tiếng Trung phồn thể
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Ravegan
Nhà phát hành
Eastasiasoft Limited
Trang web hỗ trợ
eastasiasoft.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.