Giá QUAKE Xbox

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:30
mức giá QUAKE

Khoảng giá
₫101.823₫245.254
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:30
Ưu đãi
2
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
QUAKE PC/XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: South America
₫104.972 ~₫101.823 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
QUAKE PC/XBOX LIVE Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
₫252.839 ~₫245.254 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

Rage through 32 single player levels and 6 deathmatch levels of sheer terror and fully immersive sound and lighting. Arm yourself against the cannibalistic Ogre, fiendish Vore and indestructible Schambler using lethal nails, fierce Thunderbolts and abominable Rocket and Grenade Launchers.

Ngày phát hành
3 August, 2021
Thể loại
Chơi đơn, Nhiều người chơi, Hợp tác chơi
thể loại
Hành động
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
id Software
Nhà phát hành
id Software
Trang web hỗ trợ
support.bethsoft.com
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.