Giá Ghost Sync Xbox

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:31
mức giá Ghost Sync

Khoảng giá
₫192.047
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:31
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
Ghost Sync PC/XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Argentina
₫197.987 ~₫192.047 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

A fateful RPG involving a magical lady and a spirit of a man possessing a dog!

Loại
Chơi đơn
Các thể loại
phiêu lưu, Giả lập, Chiến lược, RPG
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Exe Create Inc.
Nhà phát hành
KEMCO
Trang web chính thức
kemco-games.com
Trang web hỗ trợ
kemco-games.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.