Giá Embracelet Nintendo Switch

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:31
mức giá Embracelet

Khoảng giá
₫258.095
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:31
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
Embracelet (Nintendo Switch) eShop Key UNITED STATES
Nền tảng: Nintendo
Vùng: United States
₫266.077 ~₫258.095 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

Travel to northern Norway, solve puzzles using a mysterious, magical bracelet and make new friends on your journey to discover the past - and yourself!

Ngày phát hành
23 September, 2021
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
phiêu lưu, Độc lập
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha, Tiếng Nauy
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Mattis Folkestad
Nhà phát hành
machineboy
Trang web chính thức
embraceletgame.com
Trang web hỗ trợ
machineboy.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.